Przedszkole Samorządowe nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim

Rozkład dnia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =

Przedszkole czynne jest w godzinach 6:00 - 16:30.
Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8:00 - 13:00.

Rozkład dnia:
6.00 - 8.00   -  przyjście dzieci do przedszkola, powitanie,  rozmowy, zabawy  podejmowane  z inicjatywy własnej, zabawy integracyjne i ruchowe

8.00 - 9.15   -  poranne ćwiczenia ruchowe, przygotowanie do śniadania, śniadanie, porządkowanie naczyń po posiłku, higiena osobista

9.15 - 11.30 -  zajęcia organizowane przez nauczycieli zgodne z podstawą programową dla przedszkoli opracowaną przez MEN

11.30 - 12.15 - przygotowanie do obiadu, obiad, porządkowanie naczyń po posiłku, higiena osobista

12.15 - 13.45 - zajęcia organizowane przez nauczycieli zgodne z podstawą programową dla przedszkoli opracowaną przez MEN - zabawy w sali lub w ogrodzie przedszkolnym inspirowane własną aktywnością dziecka, sprzyjające nawiązywaniu przez dziecko kontaktów społecznych, różne formy odpoczynku oraz zajęcia dodatkowe

13.45- 14.30  - przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek, porządkowanie naczyń, stolików

14.30 - 16.30 - zabawy indywidualne i w gronie kolegów oraz zajęcia dodatkowe