Przedszkole Samorządowe nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim

Ubezpieczenie NNW

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 4 =

Decyzję o wyborze ubezpieczenia NNW podejmują rodzice/opiekunowie prawni.
Umowa ubezpieczenia NNW dzieci na terenie placówki, w której zostały objęte wychowaniem przedszkolnym jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa jest zawierania wyłącznie z woli rodziców/opiekunów prawnych i to wymienieni podejmują decyzję o wyborze ubezpieczenia NNW.
Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków ma zatem charakter dobrowolny oraz nie ma statusu ubezpieczenia obowiązkowego.
Dzieci w roku szkolnym 2020/2021 objęte są ubezpieczeniem NNW Pakiet OŚWIATA przez towarzystwo ubezpieczeniowe WIENER.
Składka roczna (okres 01.09.2020 - 31.08.2021 r. do godz. 24:00) wynosi 40 zł, suma ubezpieczenia - 23.000 zł.

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA do pobrania poniżej

Pozostałe informacje i dokumenty do pobrania -> https://www.wiener.pl/pl-dla-firm-produkt/1008/wypadkowe-dla-firm/ubezpieczenie-nnw-dzieci-mlodziezy-personelu-w-placowkach-oswiatowo-wychowawczych-oswiata/

Zgłoszenie szkody drogą elektroniczną -> https://www.wiener.pl/pl-nnw-szkolne (nr polisy oraz potwierdzenie ubezpieczenia do pobrania u dyrektor przedszkola)


Ochrona danych osobowych -> https://www.wiener.pl/podstawowe-informacje

Załączniki artykułu

OWU NNW od 14.04.2019 (pobrań: 39)
zgłoszenie szkody (pobrań: 38)
POLISA PS NR 8 (pobrań: 11)